Site Overlay

BRANITI SE RIJEIMA PDF

Tim rije ima do ekivao je svakoga tko bi ušao u autobus koji se poput puža Kada se on zbog toga po ne braniti ili se posve isklju i i povu e, ona e osje ati. Se-verbs, continued A4 SOBA Review of prepositions VJEBE [J] VEBE [E] [B, C] Pjesma se otvara s rijeima Oiju tvojih da nije / Ne bi bilo neba. braa Npl (sg form) brothers 8A2, 8A2z see brat braniti, branim (I) to. Nije se ni bacio na tlo, s rijeima: Zato mi se obraa? sam ve rekao, ego izmeu ostaloga vjeruje da se morate braniti od vanjskog svijeta koji.

Author: Diktilar Zolokazahn
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 17 October 2006
Pages: 236
PDF File Size: 14.51 Mb
ePub File Size: 18.39 Mb
ISBN: 662-7-61371-855-3
Downloads: 66271
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kezuru

Svaki ovjek u sebi nosi rat. Kad ne moe dobiti Home Documents anniversary – i skripta Paramhansa Post on Feb views. Da bi se to ostvarilo, nuno je prihvatiti razliit nain razmiljanja i djelovanja u svakodnevnom ivotu. Vano je primjenjivati ljubav, pomo, toleranciju i razumijevanje ne samo meu pojedincima ve i meu svim narodima, kulturama, rasama i vjerama. Ova poruka, koju je Prepoznavi potrebe suvremenog ovjeka, ovaj uitelj izrastao iz iznimno cijenjene loze duhovnih uitelja, povijest koje see do Himalaja otprije dvjestotinjak godina Sri Alakh Purii, ivavatar Paramjogevar Sri Devpurii, Bhagvan Sri Dip Narajan Mahaprabhui, Nj.

Paramhans Sri Svami Madhavanandaiujedinio je pradavne jogijske spoznaje i otkria suvremene znanosti u diljem svijeta iznimno potovan i poznat sustav Joga u svakodnevnom ivotu. Posljednja etiri desetljea putuje svijetom promiui zdrav nain ivota, zatitu okolia te miran suivot svih vjera i naroda, kulturnih i drutvenih sustava, i to putem tolerancije, potovanja i razumijevanja.

Pokrenuo je mnoge humanitarne i ekoloke projekte, ukljuujui etvu kinice, zatim poumljavanje, utemeljenje zdravstvenih i obrazovnih programa, molitve za mir i meunarodne mirovne konferencije i samite. Knjige i skripta Paramhansa Svamija Mahevaranande izdane su na mnogim jezicima engleskome, hindskome, njemakome, ekome, slovakome, hrvatskome, maarskome, srpskome, panjolskome, francuskome NJ.

Paramhans Svami Mahevarananda, pokreta Samitai ruskome, a njegov znatan dobrotvorni, humanitarni, duhovni i ekoloki rad kao i nje-gove neumorne napore za toleranciju i svjetski mir priznali su brojni drutveni, medicinski, duhovni i politiki dostojanstvenici po cijelom svijetu.

Posljednjih nekoliko desetljea bio je poasni gost i govornik na najvanijim konfe-rencijama vezanima za duhovnost, mirotvorstvo i zatitu okolia Svjetska mirovna kon-ferencija tisuljea vjerskih i duhovnih voa pri UN-u, New York, SAD; Forum dijaloga o Zemlji, Lion, Francuska; Svjetski samit o odrivu razvoju, Johannesburg, Juna Afrika; Meunarodna konferencija o svjetskomu miru, Ahmedabad, Indija; Svjetski religijski parla-ment, Barcelona, panjolska. Svjetske mirovne konferencije koje Njegova Svetost pokree diljem svijeta tematski se nadovezuju na UN-ove Milenijske ciljeve do Cilj ovog samita je jedinstvo u razliitosti.

Nauili smo mnogo i sad emo to primijeniti u praksi.

Treba biti to vie ovakvih konferencija koje e probu-diti svijest i donijeti mir. Proirit emo ovu poruku od vrata do vrata, od obale do obale. Ovaj je samit sjeme koje treba izrasti u veliko stablo s granama duhovnosti, mira, pravde, razumijevanja, opratanja, tolerancije i ljubavi, izjavio je Paramhans Svami Mahevarananda nakon uspjenog samita odranoga prole godine u ekom Brnu. Na pitanje kako to svatko od nas moe stvoriti mir, dao je vrlo jasne upute: Postanite jasni u sebi. Kad ne moe dobiti vlastiti, unutranji rat, stvaraju ga izvana.

Pokuajte spoznati mir u sebi. Prestanite sa svojim unutranjim borbama, sa svojim kulturnim borbama, sa svojim vjerskim borbama, sa svojim nacionalnim borbama. Pronaite naina kako do izlijeite Majku Zemlju i prirodu. Jer, itav je planet jedinstvo koje se ne smije razdvajati. Budemo li puni samopouzdanja, postat emo jedno, u skladu s prirodom. Svuda nosite poruku ljubavi i mira. Stvorite sretnu obitelj, sretno drutvo, druite se s prijateljima, nemojte se odvajati. Poaljite svojim nepri-jateljima dobre misli.

Jer, loa su njihova djela, no njihova je unutranja Atma dobra. Nae dobre misli i molitve e pomoi.

  ATMEL 25256 PDF

Probudite svijest jedinstva svagd-je. Svjetski mirovni samit Sri Svamija Madhavanande i poruka Mahatme Gandhija koji se u organizaciji Hrvatskog saveza Joga u svakodnevnom ivotu odrava u Zagrebu 9. Paramhansa Svamija Mahevaranande, NJ. Paramhansi Svamiju Madhavanandaiju i Mahatmi Gandhiiju. Iako roene u Indiji, ove su dvije velike due snagom i dojmljivou svojih ivotnih poruka trajno nadile zemljopisne i vremenske granice.

Uvjereni smo da su njihova plemenita naela, voena osnovnim postulatom nenasilje je najvia dunost, pronala put do mnogih srca i da e, u svijetu osakaenome boli, patnjom i nesreom, zagrebaki samit svim njegovim sudionicima ostaviti pozitivan i jasan trag svjetla, nade i novih mogunosti.

Mahatma GandhiiJednostavna, ali iznimno riueima i sveproimajua poruka Mahatme Gandhija Budi promjena koju eli vidjeti inspirirala je pokretanje itavog niza mirovnih konfe-rencija koje Joga u svakodnevnom ivotu odrava iz godine u godinu diljem svijeta. Jer,Gandhijeva je ivotna pria je puna hrabrosti, odlunosti i vjerske snage volje. Njegova je izvanvremenska poruka i dalje istinita – boriti se protiv nepravde i brankti sredstvima ljubavi i istine, a moe se koristiti i danas za rjeavanje drutvenih, politikih i ekolokih problema.

Satyagraha -njegovo temeljito prouavanje Bhagavad Gite i Biblije navelo ga je na vjerovanje da se humanost uvijek mora suprotstaviti zlu – okreui mu drugi obraz. Rijeia nenasilja Mahatma je primjenjivao na svim ivim biima. U svomu politikom radu to je izraavao potujui sve ljude bez obzira na spol, kastu, nacionalnost, rasu ili vjeru.

Beaniti je najvea zasluga Mahatme Gandhija to to je aktivno ivio nenasilje, istinu i vjeru. Nije izbjegavao sukobe kad je u pitanju bilo poduzimanje koraka protiv alosnog graniti, ivei pritom ivot pun poniznosti, milosra i ljubavi. Jer ivot proveden u sluenju je je-dini plodan ivot. Promicanje vrijednosti Inicijative Povelja za Branitii, deklaracije o temeljnim naelima za izgradnju pravednoga, odrivoga i miroljubivoga globalnog drutva.

Promicanje poruke Mahatme Gandhija o nenasilju, potovanju i miru.

Gandhijeva poruka navodi na preispitivanje naega osobnog naina ivota, nae sposobnosti rijemia budemo dio zajednice, rijdima smisla za humanost kao i vlastite odgovornosti prema prirodi.

Zamolba svim svjetskim voama, duhovnim, politikim, drutvenim, ekolokim i humanitarnim, da se ujedine u svojim nastojanjima prema postizanju trajnoga svjetskog mira da pokau toler-anciju, potovanje i razumijevanje, prepoznajui snagu jedinstva u raznolikosti.

Poticanje svijesti meu ljudima o ouvanju i njeg ovanju kulturne i vjerske raznolikosti kao bogatstva i ljepote ljudskog postojanja. Promicanje razvojnih ciljeva s naglaskom na pitanja koja na pozitivan nain vode prema za okoli odrivu gospodarstvu. Promicanje i potpora aktivnostima koje uvaju biljni i ivotinjski svijet te aktivne uloge u sprjeavanju muenja i patnje ivotinja. Ostvarenje poruke Njegove Svetosti Dharmsamrata Svamija Madhavanandaija Jedno u svemu i sve u jednomu za postizanje jedinstva i mira.

Takav je bio i Njegova Svetost Hindu Dharmsamrat Paramhans Sri Svami Madhavananda Purii, jedan od istinskih i velikih duhovnih uitelja naega doba, jo jedna velika dua kojoj je posveen zagrebaki Samit. Svoju predanost Svevinjem i ljubav za sva bia prenosio je na svojim brojnim putovanjima diljem Indije i cijelog svijeta susrevi se s mnogim dravnicimavisokim dravnim dunosnicima, branitu i humanitarnim djelatnicima. brqniti

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Nadahnut milosrem i Boanskom milou svog Uitelja, radio je aktivno na blagostanju cijelog svijeta putem molitve i meditacije. Iz temelja je promjenio ivote mnogim duhovnim tragaocima svojim inspirirajuim porukama i premda vie nije fiziki prisutan, on ih ohrabruje da slijede duhovni put na kojem je duhovni napredak mjerljiv predanou Bogu, koja se oituje kroz ljubav za cije-lu kreaciju.

Zagrebaki je samit samo mali izraz zahvalnosti velikom svecu na tomu ogromnom daru. Teme Svjetskog mirovnog samita Sri Svamija Madhavanande i poruka Mahatme GandhijaKao iznimno aktivna svjetska organizacija, Joga u svakodnevnom ivotu se u svom drutvenom djelovanju oslanja na inicijativu Povelja o Zemlji te UN-ove razvojne ciljeve tisuljea kao temeljna naela btaniti razvoja i opstanka naeg rijekma.

Edward Snowden’s book promotional

U elji da doprinese konkretnijem ostvarenju milenijskih ciljeva, Joga u sva-kodnevnom ivotu ugradila ih je u temelje svakog svog meunarodnog dogaanja, kao primaran zadatak koji treba biti ostvaren do A to su, izmeu ostalih: S plesnim je obrazovanjem poela vrlo rano-u 6. Kasnije je doao Khatak – sjevernoindijski ples. Polazila je branihi glazbe, solo i zborskog pjevanja, uila klavir i glumu. Studirala je glazbu i filozofiju. U srednjoj je rijrima poela vjebati sustav Joga u svakodnevnom ivotu Paramhansa Svamija Mahes-varanande.

  BERNARDO BEIGUELMAN PDF

Dugogodinje joj je vjebanje omoguilo dublji uvid u duhovnost, indijsku mitologiju i filozofiju. Jogijski principi i satvika ista hrana doveli su je i do duhovnog plesa. Lakshmana – vrsnog uitelja plesa i glazbenika, osnivaa Bharata Choodamani Acad-emy u Cennaiju, Indija; Kalanidhi Narayanan – vodee izvoaice i uiteljice umjetnosti Abhinaye – mimike u plesovima Bharatanatyam u Cennaiju, Indija.

Bhakti Devi danas ivi u Beu, a nastupala je u mnogim europskim zemljama. Njene izvedbe Bharatanatyama strunjaci su ocijenili najviim ocjenama. Surauje s mnogim poznatim umjetnicima i est je gost u televizijskim emisijama diljem Europe. Osnivaica je Meunarodne kole indijskog plesa sa sjeditem u Beu www.

Bharatanatyam potjee iz june Indije, iz Tamil Nadua. Prvi se put spominje ak godina prije Krista. Izvorno, bio je dio hramskih ceremonija i rituala.

Pod utjecajem Natya Satre drevnog spisa o pravilima kazalinog izvoenja, Bharatanatyam se postupno razvio u duhovni kulturni medij. Njegova je glavna odlika inspiriranje publike, ali i plesaa, na plemenite misli i osjeaje, te izdizanje iz svakodnevnih briga. Meu prvim nastupima ovog sastava zabiljeen je i nastup grupe iz Gornjeg Bukovca na smotri Seljake sloge u Zagrebu Nakon krae stan-ke, inicijativom graana Bukovca, Drutvo od tada neprekinuto sudjeluje na gradskim i opinskim smotrama folk-lora te na raznim drugim priredbama.

Ono je poznato i izvan granica nae drave – dva puta je nastu-pilo na Oktoberfestu, na Konferenciji o svjetskom miru u Beu, na festivalu folklora u ehoslovakoj, gostovali su i na priredbama kod Gradianskih Hrvata.

Jedan od nastupa bio je na gala koncertu najuspjenijih gospodarstvenika Austrije na koji su bile pozvane i novoprimljene lanice u EU i Hrvatska koju je KUD Bukovac predstavljao. Drutvo broji oko 90 aktivnih lanova i djeluje u tri odjela – folklorni odio djece i odraslih i tamburaki odio. Za svoj doprinos njegovanju kulturne batine i folklorne tradicije Bukovcu je za U svom repertoaru njeguje tradicionalne puke dalmatinske pjesme, starogradske melodije i na klapski nain obraene zabavne melodije, i to ponajprije one naj-popularnije sa Splitskih festivala i Melodija hrvatskog Jadrana, koje izvodi uz instrumentalnu pratnju.

Ako su ti festivali, izrasli na glazbenoj batini dalmatinske pjesme, dokazali svoj primat na hrvatskoj estradi – mjeovita klapa Filip Devi je zabavne pjesme tih festivala, pjevajui ih u klapskoj obradbi, vratila u dalmatinsku pjesmu i produila im evergreenski eho ak i kad bi ih izvorni pjevai skinuli s repertoara. Klapa je iznimnom kvalitetom izvedaba i specifinim stilom, u svomu godinama nepromijen-jenom sastavu netradicionalnome za dalmatinsko pjevanje, vrlo brzo stekla popularnost i ugled u publike i strunjaka.

U svomu dugogodinjem djelovanju klapa je ostvarila veliki broj nastupa u zemlji i irom svi-jeta, meu kojima treba posebno istaknuti dva gostovanja u Australiji i Novom Zelandu te dva gos-tovanja u SAD-u. Klapa je uz diskografska izdanja s ostalim sekcijama Drutva objavila i tri samostalna disk-ografska izdanja: Vieglasnu izvedbu ukomponiranu u decentne orkestracije prati plesni i scenski pokret pjevaa.

Oni su prvi ansambl takve vrste u srednjoj i istonoj Eu-ropi. Do sada je mladih pjevaa u dobi od 15 do 25 godina odrastalo u Putokazima oblikujui stajalita o glazbi i ivotu, a za svoj su rad dobili mnoga priznanja.

Svoj program obogauje i plesovima iz susjednih zemalja: Slovenije, Bosne, Srbije i Makedonije. Valja istaknuti da ovo drutvo pod vodstvom Drage Draguzeta njeguje i glazbenu batinu: